Ayurvéda- spojenie mysle, tela a duše

“Život (ayu) je kombináciou (samyoga) tela, zmyslov, mysle a reinkarnajúcej sa duši. Ayurvéda je najposvätnejšia veda o živote, ktorá je prospešná pre ľudí v tomto svete a aj vo svete na druhej strane .” Charaka

 Ayurvéda  sa pozerá na človeka ako na celok. Ku každému človeku pristupuje individuálne. Podľa Ayurvédy je cieľom života poznať alebo si uvedomiť vo svojom vnútri Stvoriteľa a v každodennom živote zosobňovať Božskú podstatu.  Človek by mal poznať svoju konštitúciu a mal by aktívne sledovať sám seba svoje telo a svoje správanie.