Čo je to Ayurvéda?

Ayurvéda je najstarší a najdokonalejší holistický liečebný systém na svete. V doslovnom preklade sa Ayurvéda prekladá ako ,,veda o živote''. Zahŕňa v sebe lekársku vedu, filozofiu, psychológiu, duchovné poznanie, astrológiu a zakladá sa na hlbokom pochopení večnej pravdy o ľudskom tele, mysli a duši. V Indii je známa a využívaná už viac ako 5000 rokov.

Počiatky Ayurvédy siahajú do dávnych védskych časov, kedy Dhanvantari priniesol ľudstvu poznanie. Toto poznanie sa niekoľko rokov predávalo z generáciu na generáciu ústnym podaním. Prvý najstarší duchovný spis o ayurvédskej medicíne, Charaka Samhita obsahuje otázky týkajúce sa správnej diagnostiky chorôb, metódy liečby a správneho životného štýlu. Druhý spis, Sushruta Samhita sa zaoberá ayurvédskou chirurgiou. Ďaľšie významné dielo Ashtanga Hridayam popisuje ayurvédske poznanie a filozofiu.

V rámci holistického systému sa Ayurvéda pozerá na človeka ako na celok. Ku každému človeku pristupuje individuálne. Choroby ovplyvňujú telo a myseľ a nemali by sa liečiť izolovane jedna od druhej. Pri liečení choroby je veľmi dôležité zistiť príčinu a uzdraviť človeka, tak, že sa odstráni táto príčina. Ayurvéda definuje život ako spojenie tela a mysle s duchom, ktorý je súčasťou kosmického vedomia a zahŕňa celé stvorenie. Podľa Ayurvédy je cieľom života poznať alebo si uvedomiť vo svojom vnútri Stvoriteľa a v každodennom živote zosobňovať Božskú podstatu. Dôležité je poznať sám seba a základne črty vlastnej osobnosti. Človek by mal poznať svoju konštitúciu a mal by aktívne sledovať sám seba svoje telo a svoje správanie




Ayurvédska diagnostika

Ayurvédska diagnostika je širokospektrálna. Zhŕňa osem špecifických bodov zvaných "ashtavidha pariksha". Patria k nim vyšetrenie pulzu, jazyka, moču, stolice, očí, tváre, hlasu a kože. Pri diagnostike sa určuje Prakriti, Vikruti, emočný stav a sila tráviaceho ohňa. Medzi najdôležitejšie diagnostiky patrí pulzová diagnostika. Tá pomáha u pacienta určiť konštitučný typ (Prakriti, Vikruti) a stav jednotlivých orgánov. Pulz slúži aj ako prevencia, keďže dokáže ukazovať oslabenie jednotlivých orgánov a zvýšené dóše. Medzi ďalšie používané diagnostiky patrí diagnostika jazyka. Pomáha určiť silu tráviaceho ohňa, toxíny v tele a stav orgánov. Táto diagnostika sa neskôr kontroluje pulzovou diagnostikou.

Ayurvédske terapie pozostávajú z detoxikácie, bylinnej liečby, nastavení správnej životosprávy, aromaterapie , masáži, marmaterapie a dychových cviční ako napr. jóga a meditácia.