Blog

Ľudské telo sa podľa Ayurvédy skladá z piatich elementov (voda, éter, zem, vzduch, oheň). Sú to aj základné zložky z ktorých je vybudovaný celý hmotný svet. Tieto prvky sa v určitom pomere miešajú a vytvárajú základ rôznorodosti tohto sveta. Päť živlov sa v ľudskom systéme prezentuje pomocou troch telesných štiav - Váta, Pitta a Kapha.